Handleiding: subsidieaanvraag kmo-portefeuille

Stap 1: registratie bij de kmo-portefeuille

Om uw onderneming aan te melden voor de kmo-portefeuille dient u te beginnen met de registratie van uzelf als gebruiker, om vervolgens de onderneming te kunnen registreren. Hierna ontvangt u een brief met een URL om de koppeling tussen de gebruiker en de onderneming te voltooien. Deze registratie en koppeling zijn noodzakelijk om met uw onderneming de subsidieaanvraag te kunnen doen.

Registratie persoon

Via www.kmo-portefeuillle.be kan u verdergaan via de login-module, waardoor u op volgende beveiligde pagina uitkomt: https://op.vlaanderen.be/op/ond/overzicht.do

Let op : om de registratie te kunnen uitvoeren dient u te beschikken over een elektronische ID en een kaartlezer of een federaal token.

Registratie onderneming

De volgende stap is het registreren van de onderneming. Dit verloopt op dezelfde wijze als de registratie van de gebruiker.

Koppeling

Nadat zowel de gebruiker als de onderneming geregistreerd zijn, zal u een brief of e-mail ontvangen met daarin de URL waarmee u uzelf als gebruiker kan koppelen aan uw onderneming. Deze stap zorgt ervoor dat u als vertegenwoordiger kan optreden in het kader van de kmo-portefeuille. Deze stap is noodzakelijk om de registratie te voltooien.


Stap 2: subsidieaanvraag


Na de intake meeting ontvangt u een opdrachtbrief met daarin vermeld ons erkenningsnummer als dienstverlener, vermelding waaruit onze opdracht zal bestaan en wat de prijsopgave hiervoor is. Aan de hand hiervan kan u online de subsidieaanvraag doen.

Belangrijk : Rekening houdend met het feit dat de registratie soms even kan duren, is het best dit meteen na ondertekening van de offerte te doen. Zo loopt u ook geen risico om de subsidie niet te ontvangen.

Om de subsidieaanvraag online in te dienen gaat u via www.kmo-portefeuille.be en logt u in met uw elektronische ID of federaal token. Vervolgens selecteert u uw onderneming en selecteert u de grootte ervan. Hierna komt u terecht in uw kmo-portefeuille overzicht. U start de steunaanvraag via de knop “nieuwe subsidie aanvragen”.

Hoofdactiviteit

De hoofdactiviteit van je onderneming kan je bepalen aan de hand van NACE codes. Deze lijst wordt opgemaakt aan de hand van gegevens uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Is deze lijst onvolledig, dan kan u dit wijzigen in de KBO private search.


Projectgegevens

Na de aanduiding van uw hoofdactiviteit beschrijft u waarvoor u een steunaanvraag indient. Ons type dienstverlening is advies en kan kenmerkend genoemd worden als “Strategisch Advies”.


Selectie van de dienstverlener

Vervolgens geeft u aan wie de prestaties zal uitvoeren. U kan dit doen via ons registratienummer of op naam. Ons registratienummer staat vermeld op de offerte en is DV.A234478.


Bevestiging

In de voorlaatste stap hoeft u enkel te bevestigen dat de projectgegevens juist zijn en dat deze voldoen aan de wettelijke bepalingen d.m.v. een akkoordverklaring op eer.


Subsidienummer en stortingsgegevens

Bij een succesvolle steunaanvraag krijgt u een subsidienummer en stortingsgegevens voor uw eigen bijdrage.


De eigen bijdrage

Na de subsidieaanvraag is de volgende stap het storten van het eigen aandeel op de kmo-portefeuille rekening. Dit doet u aan de hand van de stortingsgegevens, die u ook kan terugvinden onder de knop “storten” op de pagina “historiek subsidies”.

Let op : Deze storting dient binnen de 30 kalenderdagen na de subsidieaanvraag gebeurd te zijn. Hou hierbij ook rekening met de vertraging tussen verschillende banken. Wanneer de storting goed ontvangen is, zal u ook de subsidie ontvangen van de overheid. Dit gebeurt ook door een storting op de kmo-portefeuille rekening en hiervan ontvangt u een e-mail.


Stap 3: factuur betalen


Bij het ontvangen van de factuur dient deze nog betaald te worden via de kmo-portefeuille. Het storten van de eigen bijdrage is niet voldoende, enkel via de kmo-portefeuille kan de betaling vervolledigd worden.

Na ontvangst van de subsidie heeft u het te betalen bedrag van de opdracht beschikbaar in uw kmo-portefeuille. Hiermee kan u de facturen betalen wanneer u deze ontvangt. Dit doet u aan de hand van de knop “betalen”.

Let op : Het verschuldigde BTW-bedrag dient rechtstreeks aan de dienstverlener te worden betaald, volgens de voorwaarden vermeld op de factuur. 

Gelieve deze te storten op ons rekeningnummer ING BE29 3770 5846 4664


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x